fbpx

يامطر وامطر

Ya Matar Wa Amtor Osama Khaled ft. Ammar Zayed
Creative Visuals

Ya Matar Wa Amtor Osama Khaled ft. Ammar Zayed

Ya Matar Wa Amtor (Pour O’ Rain) is a traditional Yemeni mahjal,[1] sung when rain falls in the…
Back to top button